Reanimatie cursussen

Stichting Hartslag Nieuwegein organiseert jaarlijks diverse cursussen op het gebied van Reanimatie en AED-bediening.

Deze cursussen voldoen aan de eisen van de Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad(NRR) en HartslagNu.

Zodra met goed gevolg de cursus Reanimatie/AED-bediening is afgesloten, kan men zich bij HartslagNU aanmelden als burgerhulpverlener(zie burgerhulpverlener).

 

Cursus Reanimatie/AED

Cursusduur :        3 uur, de cursussen worden zowel ’s avond als overdag verzorgd, cursusdata worden in de rubriek Nieuws vermeld.

Cursusinhoud:

  • Herkennen circulatiestilstand
  • Te verrichten eerste handelingen
  • Verrichten handmatige reanimatie handelingen
  • Gebruiken van de AED (Automatische Externe Defibrillator).

Kosten:                €37,50

Certificaat:          Na afloop wordt een officieel certificaat verstrekt.

 

Herhalingslessen

Cursusduur:    2 uur,

Kosten;            € 26,50

Logo-Stichting-Hartslag--Nieuwegein_1-removebg-preview