Hartslag Nu

HartslagNu is het landelijk oproepsysteem voor reanimatie.

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer.

Deze burgerhulpverleners krijgen de opdracht om te reanimeren of de dichtstbijzijnde AED op te halen die is aangemeld bij het systeem. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de ambulance onderweg is.

Doel van HartslagNu

Het doel van HartslagNu is het vergroten van de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand. Dit door het tot stand brengen, borgen en duurzaam verankeren van een toekomstbestendige en effectieve AED-burgerhulpverlening door heel Nederland.

Zes minutenzone

HartslagNu streeft naar een zes-minutenzone in heel Nederland. Dit is een gebied waarin iemand met een hartstilstand binnen zes minuten de juiste hulp krijgt.
Binnen deze minuten wordt:

  • 112 gebeld
  • reanimatie gestart
  • een AED ingezet

Waar je ook bent, er is altijd hulp van burgers en AED’s in de buurt.

Samenwerking

Regionale Ambulance Voorzieningen(RAV)

HartslagNu werkt samen met de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) en meldkamers.

Alle meldkamers zijn aangesloten op het systeem van HartslagNu.

Hartstichting

De Hartstichting maakt deel uit van het bestuur van HartslagNU.

Samen streven zij naar een zes-minutenzone in heel Nederland.

De Hartstichting houdt zich op dit onderwerp voornamelijk bezig met:

  • werving van AED’s en burgerhulpverleners
  • het verkrijgen van structurele financiering voor AED-burgerhulpverlening
  • promotie van HartslagNU
  • communicatie richting stakeholders ten aanzien van AED-burgerhulpverlening

Lokale en regionale organisaties

HartslagNU werkt samen met lokale en regionale stichtingen en verenigingen die als doel hebben om zes-minutenzones op te zetten in hun regio.

Hartslag Nieuwegein is partner van HartslagNU.

hartslagNu