Privacyverklaring

De Stichting Hartslag Nieuwegein vindt het belangrijk dat de privacy van onze burgerhulpverleners , beheerders van de geregistreerde  AED’s en bezoekers van onze website goed worden beschermd.  Hierbij  worden de regels gevolgd van de Europese privacy wetgeving (AVG/GDPR).

In dit reglement informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken, verzamelen en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

Tevens informeren wij u omtrent uw rechten  met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

  • NAW-gegevens
  • Email-adres
  • Geldigheid reanimatielicentie.

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?

  • Voor het aan-/afmelden voor de nieuwsbrief
  • Informatie verstrekking m.b.t verlopen geldigheid van de reanimatielicentie
  • Het maken van geanonimiseerde overzichten van de dekkingsgraad m.b.t. de burgerhulpverleners/websitebezoekers.

Rechten  tot inzage, correctie of verwijdering.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@stichtinghartslagnieuwegein.nl .

Bewaartermijn.

Stichting Hartslag Nieuwegein bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevensdeling met derden.

De persoonsgegevens worden alléén verstrekt aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Logo-Stichting-Hartslag--Nieuwegein_1-removebg-preview